header-image1.png

Blog

Philantropy and Social Investments: Fostering Research and Innovation: New forms of financing and partnership PhiSi conference Amsterdam 2016During this conference we explored which forms of collaboration work best t [...]
Toekomstig Onderwijsbestel: Congres 2015: “Bestuurlijk-juridische lijnen van het toekomstig onderwijsbestel” NTOR / NVOR congres 2015 Op maandag 12 januari 2015 vond het congres, georganiseerd door de Nederlandse Verenigi [...]
Symposium Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie: Symposium en presentatie boek ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ 13 november 2014 in Utrecht Het symposium ging over nieuwe economische realiteiten, over o [...]

Donateurs zijn goede doelen financieel blijven steunen

De opbrengsten uit de eigen fondsenwerving door goede doelen is het vorig jaar met 3,1% gestegen. De door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geregistreerde instellingen ontvingen in 2011 € 3,568 miljard.

 

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) meldt dat na jaren van beperkte groei de totale inkomsten en bestedingen van de goededoelenorganisaties in 2011 stabiel zijn ten opzichte van voorgaande jaren. De baten uit eigen fondsenwerving zijn volgens cijfers van het CBF de afgelopen tien jaar met gemiddeld 4,1% gestegen, in 2011 was dit 3,1%. Deze extra baten uit eigen fondsenwerving konden echter niet de terugval van 4,6% in subsidies van overheden in 2011 compenseren. De 844 door het CBF geregistreerde instellingen ontvingen in 2011 € 3,568 miljard. Daarvan is € 3,097 miljard besteed aan de doelstellingen van de goede doelen en € 413 miljoen uitgegeven aan kosten fondsenwerving, beheer en administratie. Er is een bedrag van € 58 miljoen toegevoegd aan reserves en fondsen bestemd voor toekomstige bestedingen.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving biedt op 13 december het Verslag Fondsenwerving over de periode 2002-2011 met gedetailleerde gegevens aan staatssecretaris Teeven aan. De heer Teeven is in het kabinet coördinerend bewindspersoon belast met de kansspelen en het toezicht op de goede doelen.

De opgaande trend in de bestedingen aan de doelstellingen over de afgelopen tien jaar stagneerde in 2011. De gemiddelde groei over de afgelopen tien jaar bedroeg 4,2%, terwijl in 2011 daar met een daling van 1,5% een kentering optrad. Deze komt direct voort uit de neergaande trend van de subsidies. Directeur Kemps van het CBF: “De opbrengsten uit eigen fondsenwerving zijn in 2011 weliswaar met 3,1% gestegen maar de bestedingen blijven achter door de verminderde subsidies. Ik verwacht dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten, zodat fondsenwervende instellingen moeite zullen krijgen hun bestedingen aan de goede doelen op hetzelfde niveau te houden.”

Van de € 3,568 miljard aan baten bij 844 instellingen kwam € 1,404 miljard uit baten uit eigen fondsenwerving, € 1,266 miljard uit subsidies van overheden en € 898 miljoen uit overige baten, waarvan € 461 miljoen uit bijdragen van derden, voornamelijk de goededoelenloterijen.

In 2011 rapporteert het CBF € 256 miljoen aan nalatenschappen die aan goede doelen zijn uitgekeerd. Dit was in 2010 € 239 miljoen. Opvallend is dat de nalatenschappen in 2011 verhoudingsgewijs meer toenamen.
De door het CBF gecertificeerde goededoelenorganisaties zijn in 2011 door meer dan 1,3 miljoen vrijwilligers en collectanten ondersteund en er werkten betaalde medewerkers in 14.340 fte’s. In 2011 betrof het percentage vrouwelijke directeuren 34% en het percentage vrouwelijke bestuurders 30%.

De tien goededoelenorganisaties met de hoogste baten uit eigen fondsenwerving waren in 2011: KWF Kankerbestrijding, Unicef, Rode Kruis, Wereld Natuur Fonds, Artsen zonder Grenzen, Cordaid, Hartstichting, Natuurmonumenten, Plan Nederland en Oxfam Novib.

Het CBF wijst erop dat dit cijfers betreft over fondsenwervende goede doelen. Het CBF beschikt niet over gegevens van vermogensfondsen.

Ter bevordering van transparantie publiceert het CBF gedetailleerde informatie over bijna 1.500 goede doelen en opbrengsten van collecten op de website.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

cabo&partners.nl

Cabo & Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.