header-image1.png

Blog

Philantropy and Social Investments: Fostering Research and Innovation: New forms of financing and partnership PhiSi conference Amsterdam 2016During this conference we explored which forms of collaboration work best t [...]
Toekomstig Onderwijsbestel: Congres 2015: “Bestuurlijk-juridische lijnen van het toekomstig onderwijsbestel” NTOR / NVOR congres 2015 Op maandag 12 januari 2015 vond het congres, georganiseerd door de Nederlandse Verenigi [...]
Symposium Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie: Symposium en presentatie boek ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ 13 november 2014 in Utrecht Het symposium ging over nieuwe economische realiteiten, over o [...]

Kleine scholen in Nederland!

De staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, heeft zijn plannen rondom het voortbestaan van kleine scholen gepresenteerd.

Hij neemt het advies van de Onderwijsraad van opheffingsnorm van 100 leerlingen niet over. 
Dat geeft scholen voorlopig lucht, maar ondernemerschap en nadenken over de directe toekomst is nu essentieel in de vorm van filantropie en gemeenschapsfondsen. 

Door demografische cijfers weten wij nu al hoeveel kinderen er geboren worden en waar zij wonen en naar school gaan! De grootste daling wordt verwacht in Drenthe en Limburg. Hier gaat het om een daling van 15% verwacht tussen 2011 en 2020. Regio’s zoals de Achterhoek komen uit op een krimp van 24%. Gemiddeld is de daling in Nederland 7%.
De financiële toeslag voor kleine scholen gaat geleidelijk verdwijnen. Dat is een stimulans om te fuseren. Daar waar dat door wet- en regelgeving niet kan moet er experimenteermogelijkheden mogelijk zijn om een samenwerking tussen scholen op gang te krijgen. Een leerling op een kleine school (Primair Onderwijs) met 23 leerlingen kost €10.740 per leerling. Op een school met 225 leerlingen kost de leerling voor hetzelfde onderwijsaanbod €3.580.
Sander Dekker zegt zelf dat het nu niet verstandig is af te wachten, maar actie te ondernemen en na te denken over de toekomst. 

Wij van Cabo & Partners zien ook nog meer mogelijkheden voor kleine scholen. Door gemeenschapszin en iedereen die in de omgeving van de school woont en werkt weer naar binnen in de school te halen is er weer een hernieuwde verbintenis mogelijk. Als blijkt dat de directe leefomgeving vindt dat de kleine school open moet blijven. Wat hebben zij er dan letterlijk voor over? Hoe kijken de ondernemers ertegenaan? Zijn zij bereid om mee te denken en te helpen in tijd, kennis en geld? Wat ons betreft mogen de kleine scholen ook meer ruimte krijgen in regel- en wetgeving rondom sponsorbeleid en filantropie.

Samenwerken tussen verschillende (kleine) scholen kan in de vorm van inzet van ICT zoals Jan Lepeltak bespreek o.a. op zijn site www.learningfocus.nl. Samenwerken met kleine scholen hoeft niet het verdwijnen van de eigen (christelijke, katholieke of openbare) identiteit te betekenen.  

Wij van Cabo & Partners zien mogelijkheden en kansen met dit aangekondigd beleid. Wij kunnen samen gemeenschapsfondsen opzetten of nadenken over het samenvoegen van belanghebbenden en belangstellenden in de scholen. Wij kunnen voor u een filantropisch beleid opstellen en wij doen dat in de vorm van maatwerk. 

Cabo & Partners is nu ook te volgen via twitter: @cabo_carmen

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

cabo&partners.nl

Cabo & Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.