header-image1.png

Blog

Philantropy and Social Investments: Fostering Research and Innovation: New forms of financing and partnership PhiSi conference Amsterdam 2016During this conference we explored which forms of collaboration work best t [...]
Toekomstig Onderwijsbestel: Congres 2015: “Bestuurlijk-juridische lijnen van het toekomstig onderwijsbestel” NTOR / NVOR congres 2015 Op maandag 12 januari 2015 vond het congres, georganiseerd door de Nederlandse Verenigi [...]
Symposium Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie: Symposium en presentatie boek ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ 13 november 2014 in Utrecht Het symposium ging over nieuwe economische realiteiten, over o [...]

Hoeveel extra geld hebben wij voor onderwijs over?

We gaan er in Nederland vanuit dat onderwijs een zorg is van de overheid. Het wordt bepaald en betaald door het ministerie van OCW. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker zijn op dit moment de verantwoordelijke bewindspersonen. Zij bepalen de verdeling van het geld. Dat kan neerkomen op plotseling verlies van subsidie op korte termijn.

Wat doet dat met de onderwijsinstellingen? In ieder geval geeft het reuring in de media. Hoe wordt er binnen de onderwijsinstellingen gereageerd? Kunnen zij nog dat leveren wat zij beloven? Welk curriculum kunnen zijn nog aanbieden komend schooljaar? 

Wij van Cabo & Partners zien dat onderwijsinstellingen in een concurrentie positie komen om aan voldoende leerlingen te komen. Het hebben van voldoende leerlingen betekent voldoende financiën voor het schooljaar. In Nederland is sprake van krimp. In de krimpregio’s is men daar al jaren doende mee. Wel of geen kleine scholen openhouden? Wel of geen investeringen? Welke investeringen doen de onderwijsinstellingen? Welke keuzes maken zij daarbij? Hoe komen wij aan (meer) geld en goederen voor onze school? 
Gedurende het schooljaar zijn schoolleiders en leraren druk bezig met alles wat met de onderwijsinstelling te maken heeft zoals lesgeven, oudergesprekken, cursussen etc.  

De zomervakantie zien wij van Cabo & Partners als een goed moment om o.a. beleid te ontwikkelen rondom concurrentiepositie, ouderbetrokkenheid, ondernemerschap in het onderwijs en filantropie. 

Wij nodigen iedereen die zich aangesproken voelt of nieuwsgierig is geworden uit om contact met ons op te nemen in jullie zomervakantie. Wij werken samen met u door in de zomerperiode. 

Cabo & Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.
Cabo & Partners is nu ook te volgen via twitter: @cabo_carmen

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

cabo&partners.nl

Cabo & Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.