header-image1.png

Blog

Philantropy and Social Investments: Fostering Research and Innovation: New forms of financing and partnership PhiSi conference Amsterdam 2016During this conference we explored which forms of collaboration work best t [...]
Toekomstig Onderwijsbestel: Congres 2015: “Bestuurlijk-juridische lijnen van het toekomstig onderwijsbestel” NTOR / NVOR congres 2015 Op maandag 12 januari 2015 vond het congres, georganiseerd door de Nederlandse Verenigi [...]
Symposium Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie: Symposium en presentatie boek ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ 13 november 2014 in Utrecht Het symposium ging over nieuwe economische realiteiten, over o [...]

Lezing bij NCD Filantropie: Geven en Nemen?!

Deze week hebben wij, uitgenodigd door NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) Groningen 2, een lezing gegeven over ons werk en onze passie: filantropie voor onderwijs-  en culturele instellingen. Vrijuit konden wij praten over Cabo & Partners.

Wij hebben o.a. verteld over filantropie vroeger en nú anno 2014; het verschil tussen filantropie en sponsoring; hoe, wat en waaraan gegeven wordt; de verschillende keurmerken voor goede doelen; code goed bestuur; professioneel ontvangen, en nog veel meer!

Tijdens de avond kregen wij als terugkoppeling dat wij de aanwezigen aan het denken hebben gezet over onderwerpen zoals o.a. vrijwilligerswerk, goede doelen, verenigingen, stichtingen,.. waar zij niet of nauwelijks bij stilstaan tijdens de dagelijkse werkzaamheden. 

Gaandeweg kwamen wij te spreken over het onderwerp ‘nemen’. “Zou dat niet beter ‘ontvangen’ kunnen zijn?” Zo werd naar voren gebracht. Enthousiast begonnen wij met onze tafelgenoten over het boek van Adam Grant “Geven en nemen, de verborgen dynamiek van succes” te praten. Adam Grant is hoogleraar psychologie en heeft een boek geschreven over gedrag van mensen zowel binnen als buiten de werksituatie. Hij beschrijft drie soorten gedrag van mensen: de mens die ‘neemt’, de mens die ‘uitruilt’ en de mens die ‘geeft’. Nemers proberen zo veel mogelijk te krijgen van anderen, uitruilers (matchers) streven naar een zeker evenwicht, maar gevers zijn die zeldzame mensen die anderen helpen zonder iets terug te verwachten. Opmerkelijk genoeg zijn de mensen die het meeste bereiken geen nemers of uitruilers, het zijn gevers.

In de huidige, snel veranderende wereld is de kans van slagen steeds meer afhankelijk van hoe wij ons verhouden tot anderen. Het geven in een goed werkend teamverband lijkt voorwaarde van succes te zijn. Zo zien gevers afhankelijkheid eerder als een bron van kracht, een manier om de vaardigheden van meer mensen voor een groter goed aan te wenden. Gevers nemen taken op zich die van belang zijn voor de groep, maar niet per se in hun eigen belang. Adam Grant haalt psycholoog Edwin Hollander aan die betoogt dat mensen zich in groepen grootmoedig gedragen
persoonsgebonden krediet (idiosyncrasy credits) opbouwen: positieve indrukken die zich in de geest van groepsleden opstapelen. Interessant is ook dat onderzoek aantoont dat gevers extra krediet krijgen wanneer ze met ideeën komen die de status quo op de proef stellen. Gevers laten zich immers leiden door een oprecht verlangen om een bijdrage te leveren! 

Naderhand hebben wij met onze directe (werk) omgeving  gesproken over het aspect geven en hoe dat wordt gewaardeerd. Wanneer wordt het geven aan de één enkel als nemen gezien; wordt er misbruik van je gemaakt? Hoe moeilijk is het om een gift te ontvangen?

Wij kijken terug op een inspirerende avond met een goede interactie. De ambiance was geweldig: wij waren in VANSLAG te Borger (www.vanslag.eu ).

Hans Korringa en Carmen Cabo

Cabo & Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.

Cabo & Partners is nu ook te volgen via twitter: @cabo_carmen

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

cabo&partners.nl

Cabo & Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.