header-image5.png

Blog

Philantropy and Social Investments: Fostering Research and Innovation: New forms of financing and partnership PhiSi conference Amsterdam 2016During this conference we explored which forms of collaboration work best t [...]
Toekomstig Onderwijsbestel: Congres 2015: “Bestuurlijk-juridische lijnen van het toekomstig onderwijsbestel” NTOR / NVOR congres 2015 Op maandag 12 januari 2015 vond het congres, georganiseerd door de Nederlandse Verenigi [...]
Symposium Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie: Symposium en presentatie boek ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ 13 november 2014 in Utrecht Het symposium ging over nieuwe economische realiteiten, over o [...]

Welzijnsorganisatie: Versterken en Verbinden

Hoe zit het met het welzijn voor jong en oud? Hoe zit het met de kwaliteit van ons (samen)leven? Hoe zelfredzaam moeten wij zijn in een participatiesamenleving?

Deze week hebben wij een lezing gegeven over ons werk en onze passie bij het bestuur van een (gemeentelijke) welzijnsorganisatie. Wij hebben o.a. verteld over filantropie en zorg vroeger en nú anno 2014. Verder hebben wij het gehad over de veranderingen die gemeentelijke organisaties door de decentralisatie krijgen. Wat gaat er veranderen met het invullen van de participatiesamenleving in een gemeente? Is het dan noodzakelijk om na te denken over een derde geldstroom naast het ontvangen van subsidies? Met welk beleid komen de nieuwe wethouders? Is het nodig om geld te werven via een apart fonds? Waar heb je rekening mee te houden als je zelf geld gaat werven?  

Het hebben van een vrijwilligersbeleid in een organisatie waar veel vrijwilligers hun tijd en expertise geven is van levensbelang voor het voortbestaan van de organisatie. Het is ook een onderdeel van het relatiebeheer van een goede doelen organisatie. Zo mooi om te horen hoe deze welzijnsorganisatie dat georganiseerd hebben. Een inspiratie voor anderen die ook met vrijwilligers werken en afhankelijk zijn voor het succesvol functioneren van de organisatie! 

In Nederland wordt door 38% van de bevolking vrijwilligerswerk gedaan. Het gaat dan om gemiddeld 21 uur per maand dat daaraan wordt besteed. Vanaf 2008 neemt het aantal vrijwilligers in Nederland af. In een tijd waarin steeds meer een beroep wordt gedaan op het elkaar helpen en ondersteunen (mantelzorg) zien we een verdeling van schaarste ontstaan. 

De discussie ging o.a. ook over het professionaliseren van (toekomstige) ontvangers van giften. De Code Goed Bestuur van Wijffels is essentieel voor goede doelen organisaties. Het verkrijgen en behouden van een ANBI status hangt daar vanaf.

Verder hebben wij het gehad over de volgende onderwerpen:
Welke impact wordt nagestreefd en waarom. Hoe meet je dat dan vervolgens? Wat is de effectiviteit van de organisatie? Hoe transparant ben je als organisatie? Welk resultaat behaal je? Wat is de kwaliteit van je dienstverlening: wat is de norm en hoe meet je dat? 

De discussie was levendig en inspirerend. Als terugkoppeling kregen wij dat de aanwezigen veel geleerd hebben, veel inspiratie en goede ideeën hebben opgedaan. Ook wij hebben veel geleerd van de bijeenkomst. Dus wij danken jullie! 

Cabo & Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van instellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.
Cabo & Partners is nu ook te volgen via twitter: @cabo_carmen

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

cabo&partners.nl

Cabo & Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.