header-image1.png

Blog

Philantropy and Social Investments: Fostering Research and Innovation: New forms of financing and partnership PhiSi conference Amsterdam 2016During this conference we explored which forms of collaboration work best t [...]
Toekomstig Onderwijsbestel: Congres 2015: “Bestuurlijk-juridische lijnen van het toekomstig onderwijsbestel” NTOR / NVOR congres 2015 Op maandag 12 januari 2015 vond het congres, georganiseerd door de Nederlandse Verenigi [...]
Symposium Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie: Symposium en presentatie boek ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ 13 november 2014 in Utrecht Het symposium ging over nieuwe economische realiteiten, over o [...]

40 Besturen onder financieel inspectie-toezicht

Vandaag maakt de Algemene Onderwijsbond (@Aobtweets) bekend dat veertig besturen onder verscherpt toezicht staat vanwege financiële problemen. De afgelopen twee jaar is er een stijging te zien van schoolbesturen in primair, voortgezet en expertisecentra die in financiële problemen komen. De inspectie hanteert de signaleringswaarden scherper, waardoor de besturen eerder onder toezicht worden geplaats. (bron www.aob.nl)

De Commissie Don heeft in 2009 al gewezen op het ontbreken bij veel onderwijsinstellingen van meerjarige begrotingen en risico-analyses. De basis daarvan is een meerjarenperspectief: waar wil je zijn over 5 jaar?

Hoe ziet je school er dan uit? Wat is het verschil met de huidige situatie? Pas als je dan weet, weet je (bij benadering) of je moet bezuinigen of op zoek moet naar extra middelen. Is bezuinigen onvermijdelijk duurt het ongeveer twee jaar voor je dat voor elkaar hebt. Met andere woorden, waar werk je naar toe? Wat is de stip op de horizon?
Middels een workshop van één (!) dag helpen we je dit perspectief helder te krijgen. Natuurlijk is het resultaat van die dag niet dé waarheid en er is geen garantie dat dat doel wordt gerealiseerd, maar er is een toekomstbeeld op basis waarvan een meerjarenbegroting opgesteld kan worden. Dat er vervolgens gedurende de komende jaren bijgesteld moet worden is niet het probleem. Het ontbreken van een meerjarenperspectief is veel erger!

Bijkomend voordeel is dat er een toekomstperspectief is dat gedeeld kan worden met personeel, MR en Ouderraad. Onze ervaring is dat dat mensen bindt; men gaat er gezamenlijk voor. Het motiveert om de eventuele veranderingen door te voeren. Een meerjarenbeleid is veel gemakkelijker te ontwikkelen en uit te werken naar een begroting, onderhoudsplan, formatieplan, exploitatiebegroting e.d. Demografische veranderingen, veranderingen in wet- en regelgeving zijn dan ook makkelijker in te passen.

Cabo& Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.
Wij zijn te volgen via Twitter @Cabo_Carmen

Zie ook: www.onderwijsinspectie.nl

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

cabo&partners.nl

Cabo & Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.