header-image5.png

Blog

Philantropy and Social Investments: Fostering Research and Innovation: New forms of financing and partnership PhiSi conference Amsterdam 2016During this conference we explored which forms of collaboration work best t [...]
Toekomstig Onderwijsbestel: Congres 2015: “Bestuurlijk-juridische lijnen van het toekomstig onderwijsbestel” NTOR / NVOR congres 2015 Op maandag 12 januari 2015 vond het congres, georganiseerd door de Nederlandse Verenigi [...]
Symposium Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie: Symposium en presentatie boek ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ 13 november 2014 in Utrecht Het symposium ging over nieuwe economische realiteiten, over o [...]

Toekomstig Onderwijsbestel: Congres 2015

“Bestuurlijk-juridische lijnen van het toekomstig onderwijsbestel” NTOR / NVOR congres 2015

Op maandag 12 januari 2015 vond het congres, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) en het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht (NTOR), in de Haagse Hogeschool plaats met als gastheer en mede-spreker Leonard Geluk. Hieronder een verslag op hoofdpunten.

Dr. Frans de Vijlder opende het congres. Hij noemde drie rode draden namelijk: het empowerment van de professional als antwoord op toezichtspiraal; groeiend belang van netwerk en ruimte in de lokale / regionale omgeving en echt ‘passend’ maatwerk leveren vergt nieuwe kaders en condities. De centrale vraag van dit congres; wat gaat dit allemaal met het onderwijsbestel doen? 

Allereerst worden verschillende thema’s door sprekers naar voren gebracht die daarna interactief worden uitgewerkt in groepen. Het doel is te komen tot het samen formuleren van beleidsadviezen per thema.  

Mr. Leonard Geluk geeft als voorzitter van College van Bestuur van de Haagse Hogeschool een toekomstbeeld van het onderwijsbestel. Hij staat daarbij stil bij zijn eerdere werkzaamheden als wethouder, bestuurder MBO etc. Over zijn huidige werkzaamheden noemt hij enkele speerpunten die hij van belang acht voor zijn Haagse Hogeschool. Het onderwijs is hybride en dat is ook wenselijk! Het toezicht op HBO zal veranderen van verticaal naar horizontaal toezicht en werken vanuit vertrouwen gaat een steeds belangrijkere betekenis krijgen. In het onderwijs worden wij warm van interactie en verbinden waarbij inspiratie en waarden een rol spelen.  

Prof. Mr. Pieter Huisman blikt tijdens zijn uiteenzetting over professional governance terug op het pre-advies van de NVOR (Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht) uit 2007 over de docent: onderdaan of autoriteit. In de bundel is ook een artikel over de Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) opgenomen. Hij geeft een aantal overdenkingen mee over hoe het anno 2015 staat met de professional. Hij noemt daarbij o.a. de gang van zaken rondom het Lerarenregister. Wie is de eigenaar van het Lerarenregister? Is daar (in)formele wetgeving voor nodig? Hoe zit het met de verhouding werknemer en werkgever in het onderwijs?  

Mr. Dr. Peterjan van Delden vervolgt met netwerken en regionalisering. Tijdens zijn promotieonderzoek (vanuit organisatiekunde) heeft hij onderzoek gedaan naar netwerkverbanden in Nederland en de succesfactoren daarvan. In scholen is er veelal sprake van samenwerkingsnetwerken. Die zijn vaak het lastigst om tot een succes te laten komen. Wat is de specifieke meetbare reden van samenwerking? Is het effectief? Wordt die vraag gesteld? En wat doen wij met de uitkomsten? Het heeft, volgens van Delden, te maken met welke functionaliteit het netwerk heeft. Elke functionaliteit vraagt een ander soort netwerk. Verder zijn er verschillende stadia in ontwikkeling van de netwerken. 

Dr. Renée van Schoonhoven geeft een uiteenzetting van massa versus maatwerk in het onderwijs. In Nederland is onderwijs groeperen. Daarnaast wordt maatwerk gevraagd omdat elke leerlingen bijzonder is. Dat geeft druk bij de onderwijsaanbieders om iedereen te bedienen. De druk komt ook bij de leerling zelf te liggen omdat bij falen dat aan de leerling zelf moet liggen. Om maatwerk te kunnen aanbieden heb je wel voldoende leerlingen nodig. 

In de eerste ronde van de uitwerking van de thema’s in groepen ben ik ingedeeld bij de professionele vrijheid van de professional. Mooi om samen met nog acht deelnemers vanuit verschillende invalshoeken de gedachten de vrije loop te laten over docenten, management, toezicht en de Wet BIO. In de tweede ronde ben ik ingedeeld bij het thema maatwerk versus massa en kunnen wij verder met datgene wat de groep voor ons heeft ingebracht. Wij staan o.a. stil bij de definitie van maatwerk voor het individu, werkgever en organisatie. Wij bespreken de verschillende sector wetten en hoe het zou zijn als er één onderwijswet zou zijn.  

Voor de workshopronde had ik mij opgegeven bij mr. Dr. Frans Brekelmans en mr. Marianne van Es van de Aob. Het onderwerp was perspectieven op de (ambtenaren)status van onderwijspersoneel. De uiteenzetting was helder van deze, toch zeer complexe, materie. 

De opbrengsten van dit congres werden tijdens de wrap-up naar voren gebracht. Er komt een verslag in een NTOR special. Op hoofdpunten werden de eerste reacties gegeven. Jan Veringa reageerde namens de minister OCW met hier en daar een persoonlijke noot. Daarna reageerden Leonard Geluk en Anko van Hoepen op de gepresenteerde resultaten. Paul zoontjes en Miek Laemers sloten het congres af. 

Ik vond het een geslaagd en inspirerend congres. Volgens mij was ik niet de enige. De zaal zat om 18.30 bij de afsluiting nog vol. Als slot wil ik Jeanette Breekveldt bedankten voor de fantastische organisatie.

Carmen Cabo.

Cabo & Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van instellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.
Cabo & Partners is ook te volgen via twitter: @cabo_carmen


 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

cabo&partners.nl

Cabo & Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.