header-image3.png

Disclaimer Cabo & Partners


Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de activiteiten van Cabo & Partners. Hoewel we de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling en het onderhoud van de teksten op deze website, kunnen we er niet voor instaan dat de informatie volledig juist, compleet en actueel is.

Cabo & Partners aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van dan wel het vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie. 

cabo&partners.nl

Cabo & Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.