header-image5.png

Hallenbeck|Sforza

Primair houden wij ons bezig met organisatie-ontwikkeling (Organization Development). Dus het ontwikkelen en implementeren van nieuwe strategieën en reorganisaties, herstructureringen helpen doorvoeren en professionaliseringstrajecten ontwikkelen en uitvoeren. De aanleiding om dergelijke veranderingen door te voeren is bijvoorbeeld het niet halen van noodzakelijk of afgesproken doelstellingen, een achterblijvende omzet en winst, sterk toegenomen concurrentie, dreigende insolvabiliteit, conflicten op één of tussen verschillende managementniveau's, een fusie of een opvolgingsprobleem. Het doel van deze activiteiten is ontwikkelen van een meer effectieve organisatie en dito medewerkers. In enkele gevallen begeleiden of coachen wij directeuren, directieteams, leidinggevenden gericht op het realiseren van veranderingen. Wij voelen ons thuis binnen zowel profit als not-for-profit organisaties.

Onze 'drive' is mensen beter en met veel plezier te laten functioneren in aantrekkelijke en logisch ingerichte organisaties.

Onze inzet is daarnaast altijd gericht op overdracht en leren richting onze klantorganisaties. Dit betekent dat de betreffende medewerkers en leidinggevenden leren het betreffende probleem een volgende keer te voorkomen dan wel deze zelf / zelfstandig op te lossen. Dit is alleen realiseerbaar in een optimale relatie van samenwerking tussen ons en de betreffende medewerkers binnen de klantorganisatie.

In de meeste situaties treden wij op als adviseur, soms als interim-manager

Meer informatie

cabo&partners.nl

Cabo & Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.