header-image5.png

VU Vereniging

De Vrije Universiteit Amsterdam is in 1880 opgericht door Abraham Kuyper als particuliere universiteit met hulp van een grote achterban – de leden van de VU-Vereniging– die de VU vooral met centen en stuivers in de bekende VU-busjes steunde, kon de universiteit aan een gestage groei werken.
Tot eind 2011 is de VU als instelling onderdeel geweest van de juridische entiteit en bestuurlijke koepel ‘Vereniging VU-Windesheim’, waarvan naast de VU ook het VU medisch centrum, de Christelijke Hogeschool Windesheim en de ledenorganisatie deel uitmaakten.
Sinds 1 januari 2012 is deze rechtspersoon gesplitst en zijn er stichtingen opgericht voor de instellingen VU en VUmc (Stichting VU-VUmc) en de instelling Windesheim (Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim).
Daarnaast is de Vereniging, onder de al bekende naam ‘VU-Vereniging’, blijven bestaan als maatschappelijk netwerk voor iedereen die een band heeft met de VU, VUmc of Windesheim en zich betrokken voelt bij hun identiteit en de activiteiten van VU Connected.
De relatie met de instellingen is geborgd door personele unies tussen bestuur en Raden van Toezicht maar vooral door de inhoudelijke agenda: de instellingen VU, VUmc en Windesheim stellen samen met de VU-Vereniging meerjarenplannen op waarin wordt vastgelegd op welke wijze de instellingen en de Vereniging vormgeven aan de identiteit en de maatschappelijke verbinding.

Meer informatie

cabo&partners.nl

Cabo & Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.