header-image4.png

Wat doen wij?

  • Cabo & Partners adviseert en begeleidt filantropische instellingen zoals onderwijsinstellingen, musea, sociale werkplaatsen, zorginstellingen en podiumkunsten met betrekking tot het werven van extra ondersteunende middelen. Het gaat dan om filantropisch middelen (geld, expertise of goederen) of ondersteuning door sponsoring.
  • Onze kernactiviteit is het professionaliseren van relatiebeheer, opzetten en stimuleren van filantropie dan wel sponsoring en (imago)marketing met de bijbehorende organisatie- en cultuurveranderingen binnen de eigen organisatie.
  • Cabo & Partners gaat verder dan alleen geld werven. Het gaat erom samen met u een duurzame relatie te smeden met belangrijke groepen stakeholders van uw organisatie.

voorbeelden

U bent een goede doelen organisatie of een organisatie op zoek naar filantropisch geld? Maak reclame voor uzelf!

Zorg dat zo veel mogelijk mensen en organisaties weten van uw bestaan en uw vraag. Uw vraag moet dan wel heel concreet zijn én u moet bereid en in staat zijn periodiek verantwoording af te leggen over wat u met het geld hebt gedaan. Bevorder betrokkenheid, geef inzicht. Het gebrek hieraan is dé reden dat gevers afhaken of helemaal niet komen. Met andere woorden, er worden eisen aan u gesteld. Hoe dat moet? Waar moet je beginnen? Ben je geen ‘loser’ als je om geld vraagt? Mensen doneren vanwege zeer verschillende redenen. Waarom zouden ze aan uw organisatie geven? En als u geld ontvangt, haalt u dan de commercie in huis? Verwacht de gever een tegenprestatie en hoe ziet deze er dan uit? Gaat een grote gever invloed uitoefenen op uw organisatie?

Wij helpen u uw vraag duidelijk te formuleren, noodzakelijk beleid te ontwikkelen.

Cabo & Partners is gespecialiseerd om u te helpen een professionele ontvanger te worden.

Schenken aan een goed doel?

Hoe vindt u een doel dat bij u past?

Wij kunnen u helpen met het selecteren van een doel dat bij u past. Er zijn vele goede doelen en projecten. U wilt schenken omdat u ergens om geeft. Maar wat wilt u bereiken met uw schenking? Wij kunnen u helpen dit duidelijk te krijgen. Het resultaat is richting en inspiratie. U haalt meer voldoening uit uw giften. U kunt geven in de vorm van geld, maar ook in goederen, tijd of expertise. Er zijn in Nederland meer dan 5.500 geregistreerde goede doelen organisaties en nog veel meer niet geregistreerde. Maak daar maar eens een keuze uit …

Geeft u éénmalig aan een goed doel, alleen of samen met anderen? U kunt er ook voor kiezen een eigen stichting of fonds op naam op te richten. Als u schenkt aan een instelling voor algemeen nut beogende instelling (ANBI) hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen; zo blijft er meer over voor het goede doel. Het is ook mogelijk te schenken voor minimaal vijf jaren, en zgn periodiek schenking. U moet dit dan wel bij een notaris vastleggen. De voordelen zijn dat het goede doel voor vijf jaren verzekerd is van uw vaste steun én u mag uw schenking aftrekken van uw inkomen voor de inkomstenbelasting. Misschien hebt u zich het nog nooit gerealiseerd, maar ook onderwijsinstellingen (uw oude school?) hebben vaak geld nodig om extra vakken aan te kunnen bieden of om het voor iedereen mogelijk te maken aan schoolreisjes of om aan excursies deel te kunnen nemen. Is schenken een goede invulling van uw Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

cabo&partners.nl

Cabo & Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het organiseren van filantropisch beleid. Onze kernactiviteit is het organiseren hiervan door o.a. het professionaliseren van relatiebeheer, PR-beleid, (imago) marketing en de bijbehorende cultuurveranderingen.